Hem

Naturdykning betyder att man dyker och har fokus på det marina livet till skillnad från vrakdykning som fokuserar på skrot på havets botten. I grund och botten är allt som involverar att man andas komprimerad gas och simmar omkring under ytan dykning.

Det finns många olika sorters dykning i Sverige och olika delar av landet skiljer sig avsevärt. Här fokuserar vi först och främst på Östersjöns miljö men i framtiden kommer denna sida kunna inkludera flera sorters vatten.

Dykning i Stockholms skärgård

Under ytan gömmer sig en känslig med vacker värld med grönt vatten. Vissa områden har sandbotten och organismer lämpade för det såsom plattfisk och sjögräs. Andra områden har lerbotten och bebos av skorv, musslor och alger. I vassen gömmer sig gädda och taggiga simpor fastnar i fiskares nät. Mellan stenar och klippor och under bryggor gömmer sig nyfikna abborrar och mört. Under våren tittar växter upp i skyddade områden och tittar du noga hittar du alla de små organismerna som tillhör växtligheten. Sommarsäsongen växer fiskbestånden till sig och du hittar tångsnälla, mindre havsnål, tejstefisk och tånglake. På det grunda vaktar spiggen sitt område och visar upp sin röda mage när det är dags för fortplantning. Det finns nästan hundra arter fisk i Östersjöns miljö och drygt 50 av dem finns i Stockholms skärgård. En gång i tiden fanns här gott om torsk och strömming, nuförtiden ska man ha tur för att se dem.

Sjöfart, handel, krig och oväder skapar även vrak av skepp. På botten runt om hela Stockholms skärgård finns det tusentals vrak av olika åldrar och skick. Svensk maritim kulturhistoria ligger på botten och väntar på att få berätta sin historia. Vraken bildar artificiella rev och de flesta är täckta av små blåmusslor och fungerar som gömställen för fiskar.

Östersjön

Ett unikt hav med grönt bräckt vatten och en annan marin flora och fauna än vad du hittar i saltvatten. Det är inte salt och inte sött, men olika nyanser däremellan. Under århundraden har Östersjön varit centrum för handel, sjöfart och maktkamper och här har otaliga sjöslag ägt rum. På gamla kartor över området är det Östersjön som står i centrum och genom åren har landsgränserna ändrats om efter varje krig. I mitten av Östersjöns rike ligger Gotland och uppe i norr finns Bottenhavet.

Om vintern blir Östersjön kall och mörk, under våren börjar växtligheten komma tillbaka och under sommaren blomstrar de vackra öarna och skärgårdarna skiftar i blått och grönt. Efter istiden vandrade människor norrut och upptäckte fisketillgångarna kring Östersjöns öar och efter ett tag växte sig befolkningen till och frodas på torsk, sill, strömming och säl. I dagsläget använder vi Östersjön mestadels som transportsträcka och båttrafiken går tätt över havet.