Fisk

Flera arter av Östersjöns fisk finns även i västerhavet. Skillnaden är att bestånden i Östersjön behöver vara anpassade för den lägre salthalten och andra näringsförutsättningar. Således kan det vara av samma art men av ett annat bestånd och oftast är individerna i Östersjön mindre än deras släktingar som lever i saltvatten.

Torsk

Torsk vid klipporna intill Ingrid Horn. Foto: Emmy Ahlén

En av våra mest kända matfiskar. En gång i tiden fanns det så mycket torsk att man kunde fiska den med hink i skärgården. Nuförtiden ska du ha tur för att ens hitta en liten torsk. Kolla i skrevor djupare än 15m eller kring vrak där de ibland söker skydd.

 

 

Skrubbskädda

Skrubbskädda utanför Gotland. Foto: Emmy Ahlén

Östersjöns vanligaste flundra. Kamouflagefärgad, något oval form. Fiskas friskt och lever i hela Östersjön på sandbottnar.

 

 

 

Piggvar

Denna fisk kan bli väldigt stor och gammal om den bara får vara ifred och inte fastnar i trålen. Fläckiga, kamouflerade och runda till formen. Hittas oftast mellan 20-70m djup och kan bli större än en meter bred

Sill/Strömming

Gamla fiskare berättar om tider då det fanns strömming överallt och det var basfödan för skärgårdsborna. Så är inte fallet längre och problem med fiskerilagstiftning och trålare gör att vi väldigt sällan ser dem på dykplatserna. Men när de väl visar sig så dyker de upp i stim. Sill och strömming är samma fisk, söder om Kalmar kallas det Sill och norr om för Strömming.

Storspigg

Storspigg. Foto: Emmy Ahlén

På försommaren börjar de titta fram. under sommarens månader visar hanarna upp sin prakt genom att göra buken röd under lekperioden. Spiggen är territorial och vaktar sina bon. När temperaturen stiger och det blir obalans i ekosystemet så dör spigg för att balansera ut mängd tillgång till föda. Badare ser dem skvalpandes  vattenbrynen. Dykare kan njuta av deras lekfulla sätt och iakttagande blick.

Hornsimpa

Hornsimpa. Foto: Emmy Ahlén

På sandiga lerbottnar på de flesta djup finner man Hornsimpa. Lite tjuriga feta paddor med fenor på typ. Simpor över lag har ett dåligt rykte bland fiskare då de fastnar i näten. Men att titta på är de fina. De kan bli upp till 40cm långa och återfinns ända ner till 100m djup.

 

Sjustrålig smörbult

Sjustrålig smörbult. Foto: Emmy Ahlén

Små men vackra fiskar. När de strålar ut sina fenor glänser de i regnbågens färger. De ses ofta ensamma men på vissa platser hittar man dem i stim likt i ett akvarium.

 

 

Tånglake

Tånglake. Foto: Emmy Ahlén

Olika färger och mönster beroende på ålder. men generellt sett så ser du nåt som ser ut lite som en fisk fast ändå som en ål så är det en Tånglake. Återfinns på de flesta djup och lever både fritt på botten och under stenar och tångruskor.

 

 

Tejstefisk

Tejstefisk. Foto: Emmy Ahlén

Har du sett nåt ålliknande som inte ser ut som fisken ovan utan något annat är det troligen en Tejstefisk. De känns igen på de runda prickarna längst ryggfenan och är något smalare.

 

 

Abborre

Abborre Ålgräs. Foto: Emmy Ahlén

Med sina ränder och de röda fenorna är Abborren en av de mest igenkända fiskarna i Östersjön. De kan bli upp till 60cm men vanligtvis ser vi dem kring 15cm. De lever på det grunda vattnet och du hittar dem bland tång och sjögräs, i vrak eller bakom stenar.

 

 

 

 

Tångsnälla

Tångsnälla utanför Värmdö. Foto: Emmy Ahlén

Östersjöns svar på sjöhäst. Med gulliga fenor, lång nos och nyfiken uppsyn. tångsnällan brukar vara kring 20cm men kan bli större.

 

 

 

Mindre havsnål

Mindre havsnål gömmer sig i fintrådiga alger. Foto: Emmy Ahlén

Smala med lång nos. Ser ut som västkustens kantnålar. Visar sig som juveniler tidig vår och gömmer sig bland tångruskor sommartid. Mot hösten börjar de röra sig fritt i mittvatten. Oftast gula eller grå men kan även gå mot gröna nyanser.

 

Gärs

Gärs. Foto: Emmy Ahlén

Under nattdyk hänger de på sanden på ca 10m djup. Helt förstenade och rör inte en fena. Vanligtvis 10cm stora. 

 

 

 

Näbbgädda

Stensnultra

Svart smörbult

Sandstubb

Mört

Gädda

Små spigg

Oxsimpa

Rödspätta