Tång & sjögräs

Tång är makroalger, alltså stora alger. Mikroalger är det vi ser när det är algblomning. Sjögräs är växter som har rötter. En vanlig missuppfattning är att det vi äter är sjögräs, det kommer av en slarvig direktöversättning från engelskans seaweed som egentligen betyder växtlighet från havet.

Den vanligaste tångarten i Östersjön är blåstång. De växer i ruskor där en fot ankrar sig fast på småsten. Med vågor och vattenrörelser förflyttar sig blåstången med hjälp av sina blåsor. Längst Östersjöns stränder ansamlas tången och torkar till och bidrar med habitat och näring till flertalet organismer.

I de grunda vikarna är tillströmningen av sötvatten ofta konstant. Där är det liknande miljö som i sjöar och växter och sjögräs trivs. De formar viktiga habitat och lekplatser för många fiskar och organismer. Många av Östersjöns arter lever i olika miljöer i olika stadier av livet och varje plats utgör en viktig funktion av livscykeln. 

Ålnate

Ålnate höst. Foto: Emmy Ahlén

Denna vackra gröna växt strävar efter mer solljus i grunda vikar med sötare vatten. Här trivs mycket fisk och småkryp. Kolla på deras blad efter flera sorters små snäckor. Ålnaten växer upp på försommaren och står stadigt tills hösten då den sakta men säkert förmultnar för att sedan komma tillbaks nästa år igen.

Ålgräs

Ålgräsäng nattdyk. Foto: Emmy Ahlén

Ålgräsängarna svajar med vattenrörelserna och får en att drömma om livet under ytan. Det är ett viktigt habitat för många juvenila arter som söker skydd i ålgräsängarna. De behöver solljus och sandbotten för att kunna slå rot och växa i sitt systemkopplade rotsystem. 

 

Östersjösallat

Östersjösallat. Foto: Emmy Ahlén

Likt havssallat men lite smalare. neongrön lysande pigg grönalg som tillför en härlig färgklick i tillvaron. generellt sett en ätbar art men man bör kolla utsläpp i närheten då tång har en tendens att plocka upp de ämnen som finns i vattnet.

 

 

Tarmtång/Rörhinna

Tarmtång. Foto: Emmy Ahlén

Bubblande grön spagetti. Krispig på tallriken och grön under ytan. 

 

 

 

 

Grönslick

Rödslick

Axsträfse

Tångnate

Hårnating

Blåstång

Sågtång

Liten grönkudde

Grov borsttråd

Kalkalg

Havsris

Karragenalg

Snärjtång