Dykning i Stockholms skärgård

Under ytan gömmer sig en känslig med vacker värld med grönt vatten. Vissa områden har sandbotten och organismer lämpade för det såsom plattfisk och sjögräs. Andra områden har lerbotten och bebos av skorv, musslor och alger. I vassen gömmer sig gädda och taggiga simpor fastnar i fiskares nät. Mellan stenar och klippor och under bryggor gömmer sig nyfikna abborrar och mört. Under våren tittar växter upp i skyddade områden och tittar du noga hittar du alla de små organismerna som tillhör växtligheten. Sommarsäsongen växer fiskbestånden till sig och du hittar tångsnälla, mindre havsnål, tejstefisk och tånglake. På det grunda vaktar spiggen sitt område och visar upp sin röda mage när det är dags för fortplantning. Det finns nästan hundra arter fisk i Östersjöns miljö och drygt 50 av dem finns i Stockholms skärgård. En gång i tiden fanns här gott om torsk och strömming, nuförtiden ska man ha tur för att se dem.

Sjöfart, handel, krig och oväder skapar även vrak av skepp. På botten runt om hela Stockholms skärgård finns det tusentals vrak av olika åldrar och skick. Svensk maritim kulturhistoria ligger på botten och väntar på att få berätta sin historia. Vraken bildar artificiella rev och de flesta är täckta av små blåmusslor och fungerar som gömställen för fiskar.