Skaldjur

Östersjön är fylld med skaldjur. Bara blåstången står för den största delen av biomassa i hela havet. Båtfolk grämer sig över havstulpaner och dykare njuter av hoppande räkor. 

Östersjöräka/Tångräka

Östersjöräka. Foto: Emmy Ahlén

Under sommaren kan man se några enstaka som gömmer sig i skrevor. När sensommaren och hösten kommer ökar de i antal och showen kan börja. Östersjöräkorna är territoriala och lever ofta en och en. med sin genomskinliga kropp och fina detaljer försvarar de sitt revir. Framåt senhösten börjar ett lustigt beteende då de äter av de förmultnande uppåtsträvande växterna och hoppar från stängel till stängel. Lika stora som räkorna på affären.

Blåmussla

Blåmusslor. Foto: Emmy Ahlén

De är överallt! Vissa bottnar är helt täckta av dem, likaså de flesta vraken. Blåmusslan är en filtrerare som trivs där det finns mycket näring. Passande för ett övergött hav. Det är samma art som på västkusten men beståndet i Östersjön är mindre till storleken sett. Det har att göra med salthalten i havet som är lägre på grund av den låga tillströmningen av nytt vatten söderifrån och den stora tillströmningen av sötvatten smält från älvarna i norr.

Havstulpan

Östersjömussla

Hjärtmussla

Pungräka

Östersjötångmärla