Östersjön

Ett unikt hav med grönt bräckt vatten och en annan marin flora och fauna än vad du hittar i saltvatten. Det är inte salt och inte sött, men olika nyanser däremellan. Under århundraden har Östersjön varit centrum för handel, sjöfart och maktkamper och här har otaliga sjöslag ägt rum. På gamla kartor över området är det Östersjön som står i centrum och genom åren har landsgränserna ändrats om efter varje krig. I mitten av Östersjöns rike ligger Gotland och uppe i norr finns Bottenhavet.

Om vintern blir Östersjön kall och mörk, under våren börjar växtligheten komma tillbaka och under sommaren blomstrar de vackra öarna och skärgårdarna skiftar i blått och grönt. Efter istiden vandrade människor norrut och upptäckte fisketillgångarna kring Östersjöns öar och efter ett tag växte sig befolkningen till och frodas på torsk, sill, strömming och säl. I dagsläget använder vi Östersjön mestadels som transportsträcka och båttrafiken går tätt över havet.